Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
176 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 106/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów UKSW w Wa... 2011-10-27
175 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 105/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2011-10-27
174 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 104/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu... 2011-10-27
173 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 103 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 89/2011 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie u... 2011-10-27
172 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 102/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację katedr na Wydziale Biologii i Nau... 2011-10-27
171 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 101/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Andrzejowi Schinzlowi 2011-10-27
170 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 100/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajne... 2011-10-27
169 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 99/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajneg... 2011-10-27
14 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2011 Rektora UKSW z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2011/2012 2011-10-27
16 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2011 Rektora UKSW z dnia 21 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach do... 2011-10-21