Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
15 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2011 Rektora UKSW z dnia 21 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w... 2011-10-21
60 2011 Decyzja Rektora Decyzja nr 12/11 Rektora UKSW z dnia 14 października 2011 r. w sprawie nadania tytułu Przyjaciela UKSW 2011-10-14
17 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2011 Rektora UKSW z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zasad organizowania konferencji w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-10-14
18 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2011 Rektora UKSW z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana W... 2011-09-28
20 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2011 Rektora UKSW z dnia 19 września 2011 r. zmieniające zarządzenie Rektora UKSW nr 47/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia w UKSW Biura Karier zmienione... 2011-09-19
19 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2011 Rektora UKSW z dnia 19 września 2011 r.w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-09-19
168 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 98/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnejj 2011-09-15
167 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 97/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-09-15
166 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 96/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-09-15
165 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 95/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-09-15