Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
192 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 122/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie powołania nowego składu Kapituły Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefa... 2011-12-15
191 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 121/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 69/2008 z dnia 25 września 2008r. w sprawie powołania k... 2011-12-15
190 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 120/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu 2011-12-15
189 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 119/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu 2011-12-15
188 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 118/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego ... 2011-12-15
6 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2011 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjona... 2011-12-09
5 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2011 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształ... 2011-12-09
4 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2011 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2008 Rektora UKSW z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o ... 2011-12-09
3 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2011 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli ak... 2011-12-09
8 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2011 Rektora UKSW z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Katedry Studiów nad Europą Środkową i Wschodnią w Instytucie Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i ... 2011-12-05