Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
157 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 87/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie deklaracji o współpracy z Uniwersytetem ... 2011-06-16
156 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 86/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej ... 2011-06-16
155 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 85/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Studiów nad Europą Środkową i W... 2011-06-16
154 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 84/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki o nazwie „Oś... 2011-06-16
153 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 83/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/2010 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie utworzenia n... 2011-06-16
152 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 82/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opinii w przedmiocie powołania Pani Barbary Głasek na kierownika Stud... 2011-06-16
4 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 81/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia specjalności mediacje pojednawcze w rodzinie na kierunku na... 2011-06-16
151 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 80/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Misji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-06-16
150 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 79/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminów obowiązywania umów zawartych ... 2011-06-16
149 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 78/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek nr 10/1 i działki 11/1 obręb 0002 w... 2011-06-16