Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
74 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas ni... 2011-01-27
73 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas ni... 2011-01-27
72 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011 r.w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas ni... 2011-01-27
48 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2011 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów i absolwentów w stażach absolwenckich, praktykach s... 2011-01-14
49 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2011 Rektora UKSW z dnia 13 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2010/2011 2011-01-13
52 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2011 Rektora UKSW z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów i absolwentów w stażach absolwenckich, praktykach s... 2011-01-12
51 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2011 Rektora UKSW z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Instytutu Muzeologii 2011-01-12
50 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2011 Rektora UKSW z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z pieczęciami urzędowymi oraz pieczątkami i cechownikami służbowymi w Un... 2011-01-12
54 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2011 Rektora UKSW z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niez... 2011-01-10
53 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/2011 Rektora UKSW z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Instytutu Studiów nad Rodziną w Bibliotekę Wydziału Studiów nad Rodziną 2011-01-10