Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
148 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 77/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2011-06-16
147 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 76/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2011-06-16
146 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 75/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2011-06-16
145 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 74/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2011-06-16
144 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 73/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieok... 2011-06-16
64 2011 Decyzja Rektora Decyzja nr 8/11 Rektora UKSW z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-06-13
32 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2011 Rektora UKSW z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2011/2012 2011-06-13
31 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2011 Rektora UKSW z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie Rektora UKSW Nr 31/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działani... 2011-06-13
34 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2011 Rektora UKSW z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopn... 2011-06-01
33 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2011 Rektora UKSW z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie przydzielania i rozliczania dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi zw... 2011-06-01