Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
61 2011 Decyzja Rektora Decyzja nr 11/11 Rektora UKSW z dnia 26 lipca 2011 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2011-07-26
26 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2011 Rektora UKSW z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie organizacji rekrutacji na I rok studiów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademicki... 2011-07-18
27 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2011 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2011/2012 zmie... 2011-07-07
28 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2011 Rektora UKSW z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Humanistycznych kursu kwalifikacyjnego „Teatr” 2011-07-05
62 2011 Decyzja Rektora Decyzja nr 10/11 Rektora UKSW z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia prowadzone przez jednostki o... 2011-06-22
29 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2011 Rektora UKSW z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Kursu mediacje pojednawcze w rodzinie na Wydziale Studiów nad Rodziną 2011-06-22
63 2011 Decyzja Rektora Decyzja nr 9/11 Rektora UKSW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia fakultatywne prowadzone przez... 2011-06-20
30 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2011 Rektora UKSW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2011/2012 2011-06-20
159 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 89/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów Ekonomia 2011-06-16
158 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 88/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Czerkaskim Narodowym Uniwe... 2011-06-16