Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
180 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 110/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Literatury Biblijnej przy Katedrze Literatury S... 2011-11-24
179 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 109/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia Katedry Literatury Staropolskiej i Retoryki na Wyd... 2011-11-24
178 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 108/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji Katedry Polszczyzny i Kultury Biblijnej w Instytucie Fi... 2011-11-24
127 2011 Decyzja Rektora Decyzja nr 15/11 Rektora UKSW z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie powołania składu pocztu sztandarowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-11-24
12 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2011 Rektora UKSW z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu usług tłumaczeniowych wykonywanych przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2011-11-23
11 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2011 Rektora UKSW z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2011-11-23
58 2011 Decyzja Rektora Decyzja nr 14/11 Rektora UKSW z dnia 4 listopada 2011 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2011-11-04
59 2011 Decyzja Rektora Decyzja nr 13/11 Rektora UKSW z dnia 2 listopada 2011 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2011-11-02
13 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2011 Rektora UKSW z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia ewidencji, opracowywania i udostępniania zbiorów Muzeum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wysz... 2011-10-31
177 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 107/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu o powierzchni 307,81m... 2011-10-27