Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
7 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 50/2011 Rektora UKSW z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie likwidacji katedr na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku 2011-12-05
9 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2011 Rektora UKSW z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-11-30
10 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2011 Rektora UKSW z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w spraw... 2011-11-29
187 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 117/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie trybu powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu 2011-11-24
186 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 116/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu... 2011-11-24
185 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 115/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu... 2011-11-24
184 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 114/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Prešovská univerzita v Prešov... 2011-11-24
183 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 113/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 4/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie utwo... 2011-11-24
182 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 112/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Literaturoznawstwa Transkulturowego przy Katedr... 2011-11-24
181 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 111/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Katedry Literatury Greckiej i Bizantyńskiej w Instytuci... 2011-11-24