Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 55/2011 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2011/2012 z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UKSW

pozycja 2
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2011-12-20
rok 2011
kategoria Dydaktyka
podkategoria Pomoc materialna
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi pomoc materialna zapomoga dochód doktorant student
załączniki