Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
85 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 17/10 Rektora UKSW z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Budowa Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodnicz... 2010-09-02
26 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46 /2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dokt... 2010-08-03
27 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45 /2010 Rektora UKSW z dnia 29 lipca 2010 r.zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2010/2011 2010-07-29
31 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2010 Rektora UKSW z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zasad postępowania z pieczęciami urzędowymi oraz pieczątkami i cechownikami służbowymi w Uniwersytecie Kardynała Stef... 2010-07-26
30 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2010 Rektora UKSW z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Kursu poradnictwa rodzinnego w Instytucie Studiów nad Rodziną Wydziału Teologicznego 2010-07-26
29 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2010 Rektora UKSW z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-07-26
28 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2010 Rektora UKSW z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących pr... 2010-07-26
32 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2010 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2010 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia skróconego czasu pracy 2010-07-23
33 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2010 Rektora UKSW z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie skróconego czasu pracy 2010-07-15
87 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 15/10 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego wzmocnienia ... 2010-07-14