Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
86 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 16/10 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego monitoringu ... 2010-07-14
88 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 14/10 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2010-07-07
40 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 2010-07-07
39 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki naukowo-badawczej o nazwie Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji oraz n... 2010-07-07
38 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2010-07-07
37 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2010-07-07
36 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku 2010-07-07
35 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia nowych katedr na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2010-07-07
34 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie organizacji rekrutacji na I rok studiów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademickim... 2010-07-07
89 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 13/10 Rektora UKSW z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Aktywni na rynku pracy 2010-06-30