Szczegóły dokumentu

Decyzja nr 15/10 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego wzmocnienia sektora badawczo-rozwojowego, przewidzianego do złożenia w odpowiedzi na ogłoszony konkurs zamknięty bez preselekcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego”

pozycja 87
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2010-07-14
rok 2010
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wniosek powołanie zespół zadaniowy projekt
załączniki