Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
41 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2010 Rektora UKSW z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2008-2012 2010-06-25
167 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 66/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych katedr na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2010-06-24
166 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2010 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie katedr na Wydziale Biologii i Nauk o Śr... 2010-06-24
165 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie opinii o projekcie zmian Regulaminu Organizacyjnego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w... 2010-06-24
164 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012 2010-06-24
163 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 62/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opinii o powołaniu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2010-06-24
162 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 61/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie racjonalizacji wydatków w UKSW w roku budżetowym 2010 2010-06-24
161 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów z odpłatnej działalności dydakt... 2010-06-24
160 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 59/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 2010-06-24
159 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 58/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania w roku akademickim 2010/2011 2010-06-24