Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 69/2010 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych

pozycja 4
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2010-12-09
rok 2010
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wydział instytut struktura organizacyjna zmiana struktury
załączniki