Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 103/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego pn.: „FARMER: Federated Argument Mining, Evaluation and Reuse” w ramach 7 Programu Ramowego UE – Konkurs nr ICT-2011.4.2 Language Technologies – Information Access and Mining

pozycja 204
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2010-12-16
rok 2010
kategoria Nauka
podkategoria Projekty i stypendia naukowe
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi projekt podmiot zagraniczny współpraca międzynarodowa
załączniki