Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
12 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 47/2009 Rektora UKSW z dnia 9 października 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niesta... 2009-10-09
14 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 45/2009 Rektora UKSW z dnia 8 października 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Humanistycznych 2009-10-08
13 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 46/2009 Rektora UKSW z dnia 8 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2009/2010 2009-10-08
15 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 44/2009 Rektora UKSW z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2009-09-30
161 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 80/2009 Senatu UKSW z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym na kierunku teologia specjalności edukacja medialna i dziennika... 2009-09-24
160 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 79/2009 Senatu UKSW z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia liczby prodziekanów na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku 2009-09-24
159 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 78/2009 Senatu UKSW z dnia 24 września 2009 r. w sprawie logo muzycznego UKSW 2009-09-24
158 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 77/2009 Senatu UKSW z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu w roku 2008 2009-09-24
157 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 76/2009 Senatu UKSW z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Lech... 2009-09-24
156 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 75/2009 Senatu UKSW z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Humanistycznych 2009-09-24