Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
17 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 42/2009 Rektora UKSW z dnia 16 września 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-09-16
16 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 43/2009 Rektora UKSW z dnia 16 września 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-09-16
18 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 41/2009 Rektora UKSW z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących... 2009-08-13
21 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 38/2009 Rektora UKSW z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Humanistycznych 2009-08-11
20 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 39/2009 Rektora UKSW z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie opłat wnoszonych przez studentów za zakwaterowanie w konwikcie 2009-08-11
19 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 40/2009 Rektora UKSW z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w regulaminie pracy 2009-08-11
63 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 19/2009 Rektora UKSW z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia fakultatywne prowadzone prze... 2009-07-16
23 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 36/2009 Rektora UKSW z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania powypadkowego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-07-16
22 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 37/2009 Rektora UKSW z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zasad udostępniania obiektów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, powierzchni oraz nośników infor... 2009-07-16
26 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2009-07-14