Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
185 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 104/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Bielańskie Centrum Języków Obcych 2009-11-26
184 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 103/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Uniwersytet Otwarty UKSW 2009-11-26
183 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 102/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2009-11-26
182 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 101/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2009-11-26
60 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 22/2009 Rektora UKSW z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie powołania składu pocztu sztandarowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-11-23
9 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 50/2009 Rektora UKSW z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2009-11-10
61 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 21/09 Rektora UKSW z dnia 4 listopada 2009 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2009-11-04
181 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 100/2009 Senatu UKSW z dnia 22 października 2009 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Naukowo-Badawczego UKSW z siedzibą w Tczewie 2009-10-22
180 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 99/2009 Senatu UKSW z dnia 22 października 2009 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Naukowo-Badawczego UKSW z siedzibą w Suwałkach 2009-10-22
179 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 98/2009 Senatu UKSW z dnia 22 października 2009 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Naukowo-Badawczego UKSW z siedzibą w Płocku 2009-10-22