Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
168 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 87/2009 Senatu UKSW z dnia 22 października 2009 r. w sprawie likwidacji ośrodka zamiejscowego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zlo... 2009-10-22
167 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 86/2009 Senatu UKSW z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opinii o powołaniu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2009-10-22
166 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 85/2009 Senatu UKSW z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKSW za rok 2009 2009-10-22
165 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 84/2009 Senatu UKSW z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na 2009 rok 2009-10-22
164 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 83/2009 Senatu UKSW z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu inwestycyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok 2009 2009-10-22
163 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 82/2009 Senatu UKSW z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji Projektu pod nazwą "Aktywni na rynku pracy" współfinansowanego z Europej... 2009-10-22
162 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 81/2009 Senatu UKSW z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2009-10-22
10 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 49/2009 Rektora UKSW z dnia 16 października 2009 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 2009-10-16
11 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 48/2009 Rektora UKSW z dnia 15 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniw... 2009-10-15
62 2009 Decyzja Rektora Decyzja Nr 20/2009 Rektora UKSW z dnia 9 października 2009 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia fakultatywne prowadzon... 2009-10-09