Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
147 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 66/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Humanistycznych 2009-06-25
146 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 65/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrę Prawa Adm... 2009-06-25
145 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 64/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UKSW 2009-06-25
144 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 63/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok akademicki 2009/2010 2009-06-25
143 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 62/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-06-25
142 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 61/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-06-25
141 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 60/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Kapituły Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-06-25
140 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 59/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz warunków jego przyznawania 2009-06-25
139 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 58/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie trybu pracy Senackiej Komisji ds. Odznaczeń oraz trybu zgłaszania kandydatów do odznaczeń państwowych i resortowych 2009-06-25
138 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 57/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2009-06-25