Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 77/2009 Senatu UKSW z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu w roku 2008

pozycja 158
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2009-09-24
rok 2009
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rektor sprawozdanie sprawozdawczość wewnętrzna zatwierdzenie działalność
załączniki