Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
25 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 34/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające w sprawie prowadzenia księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 2009-07-14
24 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 35/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej 2009-07-14
155 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 74/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie dodatkowego wynagradzania pracowników za pracę na rzecz realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 2009-06-25
154 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 73/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009-2011 2009-06-25
153 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 72/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Etyki na Wydziale Teologicznym 2009-06-25
152 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 71/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Badania i Ochrona Zabytków Warszawy i Mazowsza na Wydziale Nauk Historycznych i Spo... 2009-06-25
151 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 70/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ponownego przyjęcia zmian w regulaminie studiów 2009-06-25
150 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 69/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie planu inwestycji teleinformatycznych UKSW na rok 2009 2009-06-25
149 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 68/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w struktury UKSW Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" 2009-06-25
148 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 67/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku 2009-06-25