Szczegóły dokumentu

Zarządzenie nr 23/2009 Rektora UKSW z dnia 15 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 36
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2009-05-15
rok 2009
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia niestacjonarne opłaty odpłatne wzory umów
załączniki