Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
28 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 31/2009 Rektora UKSW z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-06-23
27 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 32/2009 Rektora UKSW z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia biblioteki w Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki UKSW 2009-06-23
33 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 26/2009 Rektora UKSW z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia... 2009-06-09
32 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 27/2009 Rektora UKSW z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 2009-06-09
31 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 28/2009 Rektora UKSW z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2008/2009 2009-06-09
30 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 29/2009 Rektora UKSW z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji Olimpiady Teologii Katolickiej 2009-06-09
29 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 30/2009 Rektora UKSW z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie systemu Stałego Dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej Państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętyc... 2009-06-09
64 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 18/2009 Rektora UKSW z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia z wychowania fizycznego i j... 2009-06-04
34 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 25/2009 Rektora UKSW z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2009-06-04
65 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 17/2009 Rektora UKSW z dnia 29 maja 2009 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2009-05-29