Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
56 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 12/2008 Rektora UKSW z dnia 28 października 2008 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych w dniu 10 listopada 2008 r. 2008-10-28
149 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 82/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012 2008-10-23
148 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 81/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów drugiego stopnia 2008-10-23
147 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 80/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW 2008-10-23
146 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 79/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2009/2010 2008-10-23
145 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 78/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012 2008-10-23
144 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 77/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKSW za rok 2008 2008-10-23
143 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 76/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zgody na podjęcia działań mających na celu uzyskanie środków finansowych na realizacje projektu "Budowa Centrum Lab... 2008-10-23
142 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 75/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2008-10-23
141 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 74/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2008-10-23