Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
153 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 86/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika 2008-11-27
152 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 85/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Instytutu Archeologii 2008-11-27
151 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 84/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora UKSW za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organi... 2008-11-27
150 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 83/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w strukturze katedr na Wydziale Prawa Kanonicznego 2008-11-27
52 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 16/2008 Rektora UKSW z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych w dniach 1-3 grudnia 2008 r. 2008-11-25
53 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 15/2008 Rektora UKSW z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kancelaryjnych oznaczeń literowych stosowanych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-11-04
7 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 44/2008 Rektora UKSW z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu praktyk studenckich w UKSW 2008-11-14
8 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 43/2008 Rektora UKSW z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjo... 2008-11-04
55 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 13/2008 Rektora UKSW z dnia 31 października 2008 r. w sprawie powołania składu pocztu sztandarowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-10-31
54 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 14/2008 Rektora UKSW z dnia 31 października 2008 r. w sprawie przydziału pomieszczeń jednostkom organizacyjnym UKSW 2008-10-31