Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
11 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 40/2008 Rektora UKSW z dnia 14 października 2008 r. w sprawie wyznaczenia dnia 10 listopada 2008 r. dniem wolnym od pracy 2008-10-14
10 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 41/2008 Rektora UKSW z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 2008-10-14
9 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 42/2008 Rektora UKSW z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2008-2012 2008-10-14
57 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 11/2008 Rektora UKSW z dnia 1 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych 2008-10-01
16 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 35/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-09-30
15 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 36/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2008/2009 2008-09-30
14 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 37/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia albumu studenta 2008-09-30
13 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 38/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2008-09-30
12 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 39/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. w sprawie utworzenia Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2008-09-30
17 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 34/2008 Rektora UKSW z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce studentom specjalności "zastosowanie matematyki" na kierunku studi... 2008-09-26