Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
130 2008 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2008 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na zaciągnięcie kredytu w formie... 2008-09-25
129 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 62/2008 Senatu UKSW z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na 2008 rok 2008-09-25
18 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 33/2008 Rektora UKSW z dnia 1 września 2008 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2008-2012 2008-09-01
58 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 10/2008 Rektora UKSW z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na „Zaciągnięcie przez Uniwersytet Kardynał... 2008-08-20
19 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 32/2008 Rektora UKSW z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego Zapewniania Jakości Kształcenia 2008-07-25
23 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 28/2008 Rektora UKSW z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia Centrum Myśli Benedykta XVI w Instytucie Teologicznym w Radomiu 2008-07-18
22 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 29/2008 Rektora UKSW z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia Katedry Kultury XX wieku na Wydziale Nauk Humanistycznych 2008-07-18
21 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 30/2008 Rektora UKSW z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2008-07-18
20 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 31/2008 Rektora UKSW z dnia 18 lipca 2008 r.w sprawie utworzenia Katedry Teologii Życia Społecznego na Wydziale Teologicznym 2008-07-18
25 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 26/2008 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2008-07-14