Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
140 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 73/2008 Senatu UKSW z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 3 lat, Pana dr. Dietricha Bennera 2008-09-25
139 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 72/2008 Senatu UKSW z dnia 25 września 2008 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2008-09-25
138 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 71/2008 Senatu UKSW z dnia 25 września 2008 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2008-09-25
137 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 70/2008 Senatu UKSW z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia liczby prorektorów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-09-25
136 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 69/2008 Senatu UKSW z dnia 25 września 2008 r. w sprawie powołania komisji senackich na kadencje 2008-2012 2008-09-25
135 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 68/2008 Senatu UKSW z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowej katedry na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2008-09-25
134 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 67/2008 Senatu UKSW z dnia 25 września 2008 r. w sprawie połączenia katedr na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2008-09-25
133 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 66/2008 Senatu UKSW z dnia 25 września 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria... 2008-09-25
132 2008 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2008 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 wrzesnia 2008 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana ... 2008-09-25
131 2008 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2008 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia JM Rektora Uniwersytetu Kardynał... 2008-09-25