Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
166 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 99/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie udziału honorariów z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych w wynagrodzeniach nauczycieli akademickich z... 2008-12-18
165 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 98/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 29/2007 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów ... 2008-12-18
164 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 97/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu prof. Stefanowi Sawickiemu 2008-12-18
163 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 96/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji dyscyplinarnych dla doktorantów 2008-12-18
162 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 95/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do komisji dyscyplinarnych dla doktorantów 2008-12-18
161 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 94/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji dyscyplinarnych dla studentów 2008-12-18
160 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 93/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2008-12-18
51 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 17/2008 Rektora UKSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przyznającej stypendia za wyniki w nauce, w ramach kształcenia zamawianego 2008-12-16
3 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 48/2008 Rektora UKSW z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Instytutu Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2008-12-11
2 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 49/2008 Rektora UKSW z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Katedry Filozoficzno-Teologicznych Podstaw Wychowania na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2008-12-11