Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 77/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKSW za rok 2008

pozycja 144
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2008-10-23
rok 2008
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rewident sprawozdanie badanie finansowe
załączniki