Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
1 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 50/2008 Rektora UKSW z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia sekcji zadaniowych w Centrum Systemów Informatycznych 2008-12-11
4 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 47/2008 Rektora UKSW z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w strukturze katedr na Wydziale Prawa Kanonicznego 2008-12-02
5 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 46/2008 Rektora UKSW z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Biura ds. Kształcenia w Dział Kształcenia 2008-12-01
6 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 45/2008 Rektora UKSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce studentom specjalności "zastosowanie matematyki" na kierunku stud... 2008-11-28
159 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 92/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem UKSW, uchwały Parlamentu Studentów UKSW doty... 2008-11-27
158 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 91/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do komisji dyscyplinarnych dla studentów 2008-11-27
157 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 90/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie wniosku aplikacyjnego dotyczącego budowy Hali Sportowej na terenie Centrum Edukacji i Ba... 2008-11-27
156 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 89/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie wniosku aplikacyjnego dotyczącego budowy Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych Cen... 2008-11-27
155 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 88/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy między UKSW i Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. ... 2008-11-27
154 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 87/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Katedry Filozoficzno-Teologicznych Podstaw Wychowania na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2008-11-27