Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
76 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 9/2008 Senatu UKSW z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na 2007 rok 2008-02-28
75 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 8/2008 Senatu UKSW z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 2008-02-28
74 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 7/2008 Senatu UKSW z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych kierunku studiów Informatyka 2008-02-28
45 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 6/2008 Rektora UKSW z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło, umów o dzieło i przeniesienie praw autorskich przez jednostki organiza... 2008-02-18
46 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 5/2008 Rektora UKSW z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia... 2008-02-08
67 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 1/2008 Rektora UKSW z dnia 1 lutego 2008 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2008-02-01
47 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 4/2008 Rektora UKSW z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-01-28
73 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 6/2008 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2008/2009 2008-01-24
72 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 5/2008 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia opinii Ks. prof. dr. hab. Helmuta Jurosa dotyczącej nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszaws... 2008-01-24
71 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 4/2008 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Dialogu Międzykulturowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-01-24