Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 103/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku filologia polska na Wydziale Nauk Humanistycznych

pozycja 170
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2008-12-18
rok 2008
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi drugiego stopnia wydział utworzenie
załączniki