Szczegóły dokumentu

Zarządzenie nr 40/2007 Rektora UKSW z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych

pozycja 42
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2007-11-15
rok 2007
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wydział zmiana struktury
załączniki