Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
165 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na finansowanie inwestycji p... 2006-09-06
123 2006 Decyzja Rektora Decyzja nr 42/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 04 września 2006 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępow... 2006-09-04
56 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie legitymacji służbowej nauczycielow... 2006-08-31
55 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie prowadzenia albumu studenta 2006-08-31
122 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 41/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-08-16
121 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 40/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-08-16
120 2006 Decyzja Rektora Decyzja nr 39/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu zadaniowego ds. realizacji proje... 2006-08-16
119 2006 Decyzja Rektora Decyzja nr 38/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowan... 2006-08-02
118 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie powołania biegłych do oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówie... 2006-07-25
54 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Prawa i Administracji 2006-07-18