Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
5 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych oraz Informac... 2006-03-06
32 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 5/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych 2006-02-21
85 2006 Decyzja Rektora Decyzja nr 4/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej o... 2006-02-10
84 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i nadania regulaminu pracy Komisji Przet... 2006-02-09
4 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie upoważnienia Rektora do podejmowania działań związanych z rozbudową k... 2006-02-22
3 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wpisania na listę czasopism uniwersyteckich, wydawanych przez Wydawni... 2006-02-22
2 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Profilaktyki Uzależnień na Podyplo... 2006-02-16
1 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo – finansowym UKSW na 2005 rok. 2006-02-16
83 2006 Decyzja Rektora Decyzja nr 2/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu nr Z/2.14/I... 2006-01-18
30 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 3/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem stud... 2006-01-18