Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
169 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. bp. prof. Gerhardowi L. ... 2006-11-23
72 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 50/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjn... 2006-11-23
71 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw... 2006-11-23
70 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządza... 2006-11-22
132 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 51/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu zadaniowego ds. realizacji pro... 2006-11-20
131 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 50/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie powołania składu pocztu sztandarowego Uniwersytetu Kardynała Ste... 2006-11-16
130 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 49/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-11-16
129 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 48/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejsz... 2006-11-02
69 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kar... 2006-11-02
128 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 47/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2006 r. w sprawie instrukcji opisu i obiegu dokumentów finansowo – księgowych d... 2006-10-30