Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
175 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego UKSW na 2007 rok 2006-12-21
174 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Filozofii Kultury w Instytucie... 2006-12-21
173 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. bp. prof. Antoniemu Stankie... 2006-12-21
138 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 57/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-12-21
79 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 57/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii n... 2006-12-21
78 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 56/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Kardynała... 2006-12-21
81 2006 Pismo okólne Pismo Okólne Nr 2/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych na czas kadencji 2005-2008 2006-12-20
137 2006 Decyzja Rektora Decyzja nr 56/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie oznaczeń literowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Kardyn... 2006-12-14
77 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ... 2006-12-14
76 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne w... 2006-12-12