Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
110 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 29/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Socjalnych 2006-06-14
48 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademic... 2006-06-14
47 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie opłaty za udział w zajęciach warsztatowych organizowanych przez... 2006-06-14
46 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości opłaty za letni kurs języka polskiego i kultury polsk... 2006-06-14
45 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Polszczyzny i Kultury Biblijnej w Instytucie... 2006-06-14
109 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 28/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-06-12
108 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 27/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-06-12
107 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 26/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-06-12
106 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 25/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej o... 2006-06-09
156 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2006-06-08