Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
167 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris ca... 2006-09-28
166 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 39/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris cau... 2006-09-28
64 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie trybu zawierania umów o warunkach odpłatności za studia niesta... 2006-09-28
63 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne ... 2006-09-28
62 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w Un... 2006-09-28
61 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli ... 2006-09-28
60 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców z... 2006-09-22
59 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkul... 2006-09-22
58 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Systemów Informatycznych UKSW 2006-09-18
57 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 2006-09-18