Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
127 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 46/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-10-30
126 2006 Decyzja Rektora Decyzja nr 45/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia post... 2006-10-26
68 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na ... 2006-10-24
67 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie organizacji ruchu pojazdów samochodowych na terenie UKSW 2006-10-18
80 2006 Pismo okólne Pismo Okólne Nr 1/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 października 2006 r. w sprawie powołania senackiej Odwoławczej Komisji ds. Nauki i Kadr N... 2006-10-13
66 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 października 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacy... 2006-10-13
65 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia 2006 r. dniem wolnym od pracy 2006-10-13
125 2006 Decyzja Rektora Decyzja nr 44/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 października 2006 r. w sprawie dystrybucji materiałów promocyjnych uczelni 2006-10-04
124 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 43/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-10-04
168 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu w ... 2006-09-28