Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie powołania biegłych do oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych (budynek nr 9 i nr 10) wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną terenu, będącego częścią Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warszawie”

pozycja 118
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2006-07-25
rok 2006
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi ocena zamówienia publiczne oferta
załączniki