Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
53 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Teologicznego 2006-07-18
52 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Dialogu Wiary z Kulturą oraz Katedry Antropolo... 2006-07-18
117 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystnie... 2006-07-07
116 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 35/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru 5 uczestników nego... 2006-06-30
115 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 34/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-06-30
51 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad wykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentów ... 2006-06-30
50 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardy... 2006-06-30
49 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian nazw specjalizacji od nowego roku akademickiego 2006/2007... 2006-06-30
114 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 33/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przydziału pomieszczeń jednostkom organizacyjnym UKSW 2006-06-29
113 2006 Decyzja Rektora Decyzja nr 32/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowan... 2006-06-28