Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
91 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-04-18
24 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie pokrywania kosztów przewodów doktorskich, przewodów habilitac... 2006-04-12
90 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-04-06
89 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 8/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-04-06
23 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia dnia 14 kwietnia 2006 r. dniem wolnym od pracy. 2006-04-04
14 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2006 r. 2006-04-07
13 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie powołania w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Nauk Humanistyczn... 2006-04-07
12 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie powołania w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Nauk Humanistyczn... 2006-03-06
11 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie umieszczenia w projekcie planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2006 rok pr... 2006-03-06
88 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 7/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru 5 uczestników... 2006-03-15