Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
40 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji rekrutacji na I rok studiów n... 2006-05-12
39 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w... 2006-05-12
38 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie limitów miejsc na I rok jednolitych studiów... 2006-05-09
96 2006 Decyzja Rektora Decyzja nr 15/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2006r. w sprawie zmian w składzie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru 5 uczestników ne... 2006-05-08
95 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-05-08
37 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wynagrodzenia za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na r... 2006-05-08
94 2006 Decyzja Rektora Decyzja nr 13/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru 5 uczestnik... 2006-04-28
148 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Historycznych i S... 2006-04-27
147 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie trzeciego prodziekana w Wydziale Mate... 2006-04-27
146 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie głównych kierunków działalności UKSW w latach 2006-2008 2006-04-27