Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
145 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji I etapu inwestycji pod nazwą... 2006-04-27
144 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2005 2006-04-27
143 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2005 2006-04-27
142 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne ... 2006-04-27
93 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym ... 2006-04-27
36 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Na... 2006-04-27
27 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie organizacji rekrutacji na I rok studiów na Uniwersytecie Kardy... 2006-04-27
26 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie limitów miejsc na I rok jednolitych studiów magisterskich, stu... 2006-04-21
25 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2006/2007. 2006-04-21
92 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 11/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-04-18