Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
151 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2006-05-24
150 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 2006-05-24
149 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2007/2008 2006-05-24
100 2006 Decyzja Rektora Decyzja nr 19/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania ... 2006-05-23
99 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 18/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-05-23
98 2006 Decyzja Rektora Decyzja nr 17/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o... 2006-05-22
43 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu z pr... 2006-05-22
42 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wolnego dnia od pracy 2006-05-19
97 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 16/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-05-18
41 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie zasad organizowania zajęć z języka polskiego jako obcego dla cudzo... 2006-05-16