Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 10/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie pokrywania kosztów przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego przez osoby niebędące pracownikami UKSW lub uczestnikami studiów doktoranckich w UKSW.

pozycja 24
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2006-04-12
rok 2006
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty przewód doktorski studia trzeciego stopnia nadanie tytułu niebędących pracownikami
załączniki